TURİZMCİLERİ MUTLU EDEN KARAR

TURİZMCİLERİ MUTLU EDEN KARAR

BAŞKAN ÖZTÜRK “HİZMETLERİN ARKASI GELECEK”

BAŞKAN ÖZTÜRK “HİZMETLERİN ARKASI GELECEK”

2020 YILININ İLK KANYON YÜRÜYÜŞÜ

2020 YILININ İLK KANYON YÜRÜYÜŞÜ

YEŞİLAY CEMİYETİ MUĞLA ŞUBESİNDEN ZİYARET

YEŞİLAY CEMİYETİ MUĞLA ŞUBESİNDEN ZİYARET

BÜYÜKŞEHİR’DEN  YENİ UYGULAMA  “İKİ DOLUMLUK MUĞLA KART”

BÜYÜKŞEHİR’DEN  YENİ UYGULAMA  “İKİ DOLUMLUK MUĞLA KART”

Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavları 19-21 Haziran`Da
    • beskaza@beskazagazetesi.com
    • 12 Haziran 2019 - 09:57:29

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğiyle düzenlenen “Emlak Danışmanı Seviye 4” ve “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5”  Mesleki Yeterlilik sınavları 19-20-21 Haziran 2019 tarihleri arasında FTSO Hizmet Binası’nda yapılacak. Gayrimenkul sektöründe iştigal eden firma yetkilileri ile çalışanlarını yakından ilgilendiren sınavlar için başvurular 17 Haziran 2019 Pazartesi gününe kadar FTSO’ya yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”nin Mesleki Yeterlilik Maddesinin düzenlendiği 10.maddesinde “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.” denilmektedir. 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”  ile tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Aralık 2019’a kadar Ticaret İl Müdürlükleri’nden ‘Yetki Belgesi’ alması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar; 1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması, Meslek odasına kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün; On sekiz yaşını doldurmuş olması, En az lise mezunu olması, İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, Konkordato ilan etmemiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

İşletmelerde aranan şartlar: 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması. İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması, Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması. Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

Sınav başvurusu için gereken evraklar; Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, İki adet vesikalık fotoğraf. Ödeme dekontu (Emlak Danışmanı  (Seviye 4) için 700 TL; Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) için 800 TL) Ödemeler TOBB MEYBEM A.Ş’nin İş bankası Akay Şubesi – IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu hesabına yatırılacak olup; ödeme sırasında ad-soyad / TC kimlik numarası / sınav adı /ilçe bilgilerinin yazılması önem arz etmektedir.) Sınavdan başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak 150 TL belge ücreti ödemeleri gerekmektedir.

(HABER/GÜLYÜZ YURDAGÜL SIRT)

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz