MUHTARLIK MAKAMI ÖĞRENCİLERİN…   

MUHTARLIK MAKAMI ÖĞRENCİLERİN…   

İzciler Sahneye Çıktı

İzciler Sahneye Çıktı

Göcek Çocuk Şenlikleri Başladı

Göcek Çocuk Şenlikleri Başladı

Fethiye Lions 25. Yaşında

Fethiye Lions 25. Yaşında

KARACA, “ENGELSİZ BİR ŞEHİR İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

KARACA, “ENGELSİZ BİR ŞEHİR İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

PLAJI  İSTEDİLER…      
    • beskaza@beskazagazetesi.com
    • 28 Ekim 2018 - 19:12:31

ÇIRALI  “UÇUŞ  GÜVENLİĞİ  İÇİN  ÖLÜDENİZ’ DE  PLAJI İSTEDİ…”

Güç Birliği Platformu Kayaköy için basın açıklaması yaptı. FTSO Başkanı Osman Çıralı; Belcekız (Belceğiz)  Plajı Uçuş Güvenliği İçin FTSO İştiraki Fethiye Güç Birliği’ne Verilmelidir” Dedi.

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Ekim ayı toplantısı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Kayaköy’ün imar planı sorununa ilişkin basın açıklaması yapılan toplantıda ayrıca, Belcekız Plajı işletmesinin FTSO’nun iştiraki Fethiye Güç Birliği şirketine verilmesi konusu da ele alındı. Platform Dönem Başkanı Özgen Uysal’ın önerisi ile gündeme alınan, Fethiye–Ölüdeniz yolundaki trafik kazalarının önüne geçmek için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirildi.

Sekretaryası Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ve 19 meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Ekim ayı toplantısı 25 Ekim 2018 Perşembe günü FTSO’nun Meğri Salonu’nda yapıldı. TÜRSAB Batı Akdeniz YTK Başkanı Özgen Uysal’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, FTSO Genel Sekreter Vekili Av. Ezgi Kullukçu, Makine Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği adına Ercan Bozer, Mimarlar Odası Fethiye Şubesi adına Gökhan Güngör, Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Sermet Ünel, Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi adına Birol Keski ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Müdürü Bülent Telli katıldı. Toplantıda ilk olarak Platfomun Eylül ayı toplantısında ele alınan ve üzerinde görüş birliğine varılan Kayaköy için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının ivedilikle hazırlanmasının zorunlu hale geldiği konusunda hazırlanan basın açıklaması okundu. Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun basın açıklamasında yer alan hususlar ayrıca toplu imzayla yetkili makamlara ulaştırılacak.

“KAYAKÖY’ÜN İMAR SORUNU ÇÖZÜLMELİ”

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Kayaköy İmar Sorunları’na dair basın açıklaması şöyle “Bölgemizdeki 19 meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan ‘Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’ olarak bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına duyarlılık göstermekte, gündeme taşımakta, çözüm önerileri geliştirmekte ve çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruşları nezdinde takibini yapmaktayız. Platformumuzca son olarak gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen konulardan bir tanesi de, Kaya İmar Sorunu hususu olmuştur. Kayaköy yerleşmesini oluşturan mahalleleri kapsayan alanların 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının ivedilikle hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.  Kayaköy, Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında bulunduğundan dolayı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kontrol ve denetiminde, yerleşmedeki Kentsel Sit ve Arkeolojik Sit Alanlarından dolayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrol ve denetimindedir. 6360 sayılı kanun kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına alınarak köy statüsünden mahalleye dönüşmüş, aynı kanun kapsamında Fethiye Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. Birçok resmi kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanı dahilinde olan Kayaköy yerleşmesine ait planlama çalışmaları daha evvel başlatılmış olmasına rağmen çözüme kavuşturulamamış, kurumlar arası organizasyon eksikliği, fikir ayrılığı, mevzuatlardaki yetersizlikler ve hukuki davalar gibi nedenlerden dolayı çalışmalar tamamlanamamıştır.

Kayaköy yerleşmesinin kentsel ve arkeolojik sit alanları, doğal güzellikleri ve farklı kültürleri içeren zengin öğelerle donatılmış yapısı itibarlarıyla dünyanın en gözde mekanlarından olmasına rağmen, imar planlarının bulunmamasından dolayı çok sayıda ruhsatsız yapılaşmalar oluşmuştur. Şahıslar tarafından konut ve ticari amaçlı yapılan ruhsatsız yapıların sayısı 600’ü geçmiş durumdadır. 07.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren ve imar barışı olarak adlandırılan 3194 sayılı imar kanununa ilave edilen geçici 16. madde kapsamında ruhsatsız yapılar kayıt altına alınarak yıkım, para cezası ve adli işlemler gibi yaptırımlardan da muaf tutulmuştur. Ayrıca, yerleşmede koruma amaçlı imar planları bulunmamasından dolayı yol, otopark, yeşil alan, cami, okul alanları, sağlık alanları, resmi kurum alanları, içme suyu projeleri, arıtma tesisleri, enerji nakil hatları, ulaşım bağlantıları gibi teknik ve sosyal alt yapı yatırımları projelendirilememektedir. Sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacıyla Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği bünyesindeki 19 adet meslek odalarının temsilcilerinin ve konuyla ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş, konu hakkında görüş ve önerilerini sunmuştur. Toplantıya katılım gösteremeyen kurumlardan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü temsilci gönderememiştir. Toplantı sonucu tüm katılımcılar tarafından ortak olarak varılan sonuçlar;  1-  Yerleşmedeki tüm mahallelerin ve farklı kurumların yetki ve sorumluluğundaki alanların tek bir etapta ve bütüncüllük içerisinde 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir.   2-  Koruma Amaçlı İmar Planları yürürlüğe girinceye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte hareket ederek ‘Geçiş Dönemi Yapılaşma ve Koruma Esasları ile Kullanma Şartları’nı oluşturmalı ve tüm uygulamaların bu hükümlere istinaden yapılmasını sağlayarak kontrol ve denetimleri ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yapmalıdır. 3-  Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla haksız ve yanlış uygulamalar sonucu karşılaşılacak hukuki durumlar, idari ve adli cezalar ile yerleşmenin özgün dokusunda oluşacak geri dönüşü mümkün hasarlara ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

“BELCEKIZ PLAJI FTSO İŞTİRAKİNE VERİLMELİ”

Toplantıda Belcekız Plajı işletmesinin FTSO’nun iştiraki Fethiye Güç Birliği şirketine verilmesine dair gündem maddesiyle ilgili söz alan FTSO Başkanı Osman Çıralı, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapanların iniş yaptığı Belcekız Plajı’nın Babadağ’dan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde kurulan MUÇEV himayesindeki Belcekız Plajı, 12 ay boyunca turizme katkı sağlayan yamaç paraşütü sporunun önemli bir iniş noktası olduğu gerçeği göz ardı edilerek işletildiğini kaydeden Çıralı, “İniş alanlarında büfelerin olması, çalılık alanlar uçuş güvenliğini ciddi derecede sekteye uğratıyor. Nitekim Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başta olmak üzere son yıllarda yaşanan kazaların sayısı giderek artıyor. Belcekız Plajı sadece bir plaj olarak düşünülmemeli, aynı zamanda sportif faaliyetler için de kullanılan bir alan olduğu unutulmamalı. Bölgemizde hızla gelişen yamaç paraşütü sporunun güvenle yapılabilmesi için orada kamu yararı gözeten bir işletme anlayışına ihtiyaç var. Teleferik projesinin tamamlanması ile birlikte Babadağ’dan atlayış sayısı iki katına çıkacak. Dünyaca ünlü bu bölgede iniş noktası sorununu çözmek için Belcekız Plajının işletme hakkının, Babadağ Yamaç Paraşütü Pistlerinin işletme hakkına sahip Odamızın bağlı ortaklığı Fethiye Güç Birliği’ne verilmesini talep ediyoruz. Bu noktada Güç Birliği Platformu üyelerinin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu. Toplantıda konu hakkında yazı hazırlanarak ortak imzayla, ilgili makamlara verilmesi kararlaştırıldı.(HABER/GÖKHAN AYYILDIZ)

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz